calendar

May 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
1
2
3
4
5
 
 
«
Monday, April 30, 2018 (All day) 30 Final Exams Apr
 
 
 
 
Friday, May 4, 2018 (All day) 04 Commencements May
»
 
6
7
8
9
10
11
12
«
Friday, May 4, 2018 (All day) 04 Commencements May
 
 
 
Thursday, May 10, 2018 - 9:00am
10
May
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
Monday, May 14, 2018 (All day) 14 Summer Session 1 Classes Begin May
 
 
 
 
 
 
Monday, May 14, 2018 (All day) 14 Summer 2018 Full Session Classes Begin May
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
Monday, May 28, 2018 (All day) 28 Holiday-University Closed May
 
Tuesday, May 29, 2018 - 9:15am
29
May