calendar

May 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
«
Monday, April 29, 2019 - 7:30am 29 Final Exams Apr
 
 
Friday, May 3, 2019 - 12:30pm 03 MSU Commencements May
»
 
 
5
6
7
8
9
10
11
«
Friday, May 3, 2019 - 12:30pm 03 MSU Commencements May
 
 
 
Thursday, May 9, 2019 - 9:00am
09
May
 
Thursday, May 9, 2019 - 3:00pm
09
May
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
Monday, May 27, 2019 (All day) 27 Holiday - University Closed May
 
 
Wednesday, May 29, 2019 - 10:00am
29
May