Robotics and Automation Laboratory Staff

Faculty

Dr. Ning Xi

Dr. Yong Jiang

Dr. Fei Wang

Dr. Bisheng Du

       

 

Research Assistants

 

Chi Zhang

Hongzhi Chen

Ruiguo Yang

Erick Nieves Rivera

Jianguo Zhao

Yunyi Jia

Yunxia Wang

Bo Song

liangliang Chen

Qin Zhang

Xin Li

Huan Lin

       

 

Alumni

 

Dr. Heping Chen

Dr. Hongjun Chen

Dr. Imad Hanna Elhajj

Mark Englund

Dr. Amit Goradia

Dr. Zhaojie Li

Dr. Guangyong Li

Matthew Prokos

Aman Rastogi

Dr. Weihua Sheng

Kevin (BooHeon) Song

Paul Suchyta

Dr. Jindong Tan

Greg Moy

Eric Winder

Dr. Jizhong Xiao

Yonghui Xue

Mengmeng Yu

Chinwe Nyenke

Lianqing Liu

Dr. Yantao Shen 

Dr. Uchechukwu Wejinya

Chris Spagnuolo

 Dr.Jiangbo Zhang

Dr.Mike (Quan) Shi

Dr. Jing Xu

Dr. Jianyong Lou

Dr. Qizhi Wang

Hai Wang

Philipp Sturmerp

John gregory